Национална стратегия за хора с деменция

Българското дружество по деменция, като партньор по европейския проект „Иновации за деменциите в Дунавския регион“ (INDEED) (2018 – 2021), инициира изработването на КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С ДЕМЕНЦИЯ. 

Целта е да се създадат ясни правила за ранната диагностика и превенция на тежкото заболяване. Първата версия на Концепцията, предложена от Българско дружество по деменция, може да намерите в приложения файл:

Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ е  член на работната група към Министерство на здравеопазването и дава своите препоръки за подобряване на Концепцията. Становището на Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ може да намерите тук: