Конференция в София „Да оценим опита на хората, живеещи с деменция”

На 22-23 януари 2018 в София се проведе конференция „Да оценим опита на хората, живеещи с
деменция”. Организатор на конференцията беше Инициативата на Европейските фондации в
областта на деменцията (EFID), в сътрудничество с Атлантически филантропи, Ирландия, (Atlantic
Philanthropies (IE), Фондация Медерик Алцхаймер, Франция (Fondation Médéric Alzheimer (FR),
Фондация „Робърт Бош“, Германия (Robert Bosch Stiftung (DE), Генио Тръст, Ирландия (Genio Trust
(IE) и Фондация „Крал Баудуин“, Белгия (the King Baudouin Foundation (BE).

Ирина Илиева, изпълнителен секретар на Гражданско сдружение Алцхаймер България, представи
проблемите, които имат семействата с болен в България.