Конференция „Грижи и политики за деменцията в разширен Дунавски регион“

На 12ти и 13ти юни 2020 в Сараево, Босна и Херцеговина, ще се проведе конференцията „Грижи и политики за деменцията в разширен Дунавски регион“.

Цели на конференцията

Конференцията създава форум от членовете в регионите, които да представят ситуацията в съответните страни от гледна точка на демографското въздействие върху обществото във връзка с проблемите на деменцията, здравословното остаряване и дългосрочните грижи. Членовете представят своето виждане за това до колко обществото има готовност за създаване на  благоприятна среда за хората с деменция. Форумът цели да инициира дискусии за намиране на трайни решения и установяване на контакти за следващи дейности.

Разширен дунавски регион

Този географски регион се състои от четири части: Централна Европа, Източна Европа, Югоизточна Европа и в допълнение към тях, Гърция и Турция. Състои се от общо 19 държави (Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Косово, Молдова, Монте Негро, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция, Украйна) което предполага интересен микс от културни традиции, обичаи, религии и разнообразни нива на развитие и брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението.

В наши дни само една от държавите е член на G-8, докато повечето от останалите страни все още са развиващите се страни, в които жителите се борят да сближат целите си.

Участници във форума

  • Представители на правителството, различни министерства по социални въпроси, здравеопазване, образование, семейство, демографски въпроси, предприемачество, трафик и комуникации …
  • Професионалисти / експерти, занимаващи се със здравословно стареене, дългосрочни грижи, образование, социално осигуряване, здраве и психично здраве, демографи, застраховане, НПО …
  • Представители на академични институции в областите: Медицина, Философия, Социална работа, Политология, Икономика, Трафик и комуникации, Архитектура
  • Служители в здравните, социалните и пенсионните фондове
  • Служители, работещи за застрахователни компании
  • Сдружения, фондации и организации с нестопанска цел

Срокът за подаване на документи за желаещите да участват като лектори е 01. април 2020.

Повече информация за форума, както и билети за участие в конференцията, можете да намерите тук.