ГС „Алцхаймер България“ присъства на Eurocarers среща в Брюксел

На 25-26 юни 2018 член на Гражданско сдружение „Алцхаймер България“ присъства в Брюксел на среща организирана от Eurocarers. Срещата определи приоритетите на нашата мрежа за застъпничество и какви ще са  посланията през следващата година. Представен бе „Доклад за бъдещето и предизвикателствата на дългосрочните грижи в Европа“, изготвен от Европейската мрежа за социални политики.  Бяха представени и презентации от изследователите на Европейска социална обсерватория. Темите на работните групи в целият втори панел от срещата бяха:

  1. Потенциалът, който предлага Европейският социален фонд;
  2. Събиране на статистически данни за полагащите грижи в Европа;
  3. Разработване на комуникационна кампания в целия ЕС.

Всички предложения, които бяха дадени на работната среща ще бъдат обобщени и публикувани на сайта на Eurocarers http://www.eurocarers.org/