Представяне на инициативата „Приятели с деменция“ пред студенти в Благоевград

Набиране на доброволци за инициативата "Приятели с деменция"

На 7 ноември, Лора и Ирина от екипа на „Алцхаймер България“ представиха дейността на сдружението в Американския университет в Благоевград. Акцентът бе поставен върху актуалната инициатива „Приятели с деменция“, която цели да разпространи един нов модел на отношение и общуване с болните с деменция.

Инициативата беше представена пред студенти от различни специалности, но е основно насочена към студенти от специалностите „Психология“ и „Социални дейности“, тъй като участието може да им донесе реален опит по специалността.

По време на представянето имаше голям интерес и от страна на студенти от специалностите „Политически науки“ и „Международни отношения“. Техния интерес е към програма за доброволческа дейност, която цели да осъществи застъпническа кампания пред институциите с цел подобряване на политическата и социалната рамка на хората с деменция и техните близки. Тази инициативност дава тласък към осъществяването на такава кампания за отстояване на социалните права на болните с деменция и техните семейства, както и в търсене на иновативни подходи в предлагане на социални и здравни услуги.

„Алцхаймер България“ благодари на организаторите от АУБ за възможността да представи дейността си пред техните студенти.

Ако желаете да станете доброволец на сдружението „Алцхаймер България“, можете да попълните формуляра тук или да прочетете повече за инициативата „Приятели с деменция“ тук.