+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Да се чуе гласа на болните с деменция. Техният глас е важен

Този проект е за правата на болните и с деменция и техните семейства.
Какво правим:
1. Повишаваме информираността на професионалистите от социалната и здравната системи за болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция и ежедневните проблеми, с които се сблъскват семействата с болен;
2. Повишаваме знанията на засегнатите от болестта за правата им на здравно-осигурени граждани и начините, по-които могат да реализират правата си, както и какви социални услуги ползват болните с деменция в другите европейски страни;
3. Подобряваме координацията между различите общински структури, отговорни за достойния живот на старите хора с деменция, както и между здравната и социалната система на всички нива.
4. Подобряваме чуваемостта вертикално и хоризонтално в двете системи, отговорни за достойния живот на болните с деменция и техните семейства.
5. Стимулираме активното отношение на здравно осигурените лица към собственото си здраве и реализиране на собствените си човешки и граждански права, независимо от възраст, пол и социална принадлежност.

Планирали сме 2014 да организираме 6 срещи в страната между общински власти, социални служби, предствители на лекарското съсловие и близки на болни.
Първата среща е през януари в Габрово. Следете страницата, за всяка допълнителна информация