+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Излезе от печат книгата „Диалог на поколенията. За едно ново разбиране на деменцията”

Излезе от печат книгата „Диалог на поколенията. За едно ново разбиране на деменцията”. Книгата е част от работата по едноименния проект, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. Върху нейното създаване работиха съвместно експертите на гражданско сдружение „Алцхаймер България“ и младежите от Асоциация „Младежка инициатива за гражданско […]

Read More »

Проектът „Да се чуе гласът на болните с деменция. Техният глас е важен“ , финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, приключи.

Проектът „Да се чуе гласът на болните с деменция. Техният глас е важен“ , финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП, приключи. Събраната информация обобщихме в доклад „Осигуряване на адекватни здравни и социални услуги за хора с деменция – препятствия и възможности“. Пълният текст на документа може […]

Read More »

Да се чуе гласа на болните с деменция. Техният глас е важен

Този проект е за правата на болните и с деменция и техните семейства. Какво правим: 1. Повишаваме информираността на професионалистите от социалната и здравната системи за болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция и ежедневните проблеми, с които се сблъскват семействата с болен; 2. Повишаваме знанията на засегнатите от болестта за правата им на […]

Read More »