+ 359 898 444 027 office@alzheimer-bg.org

Новини

Фондация „Състрадание Алцхаймер” подкрепя реинборсирането на лекарства за болест на Алцхаймер. Становището си фондацията изложи в писмо до Министерство на здравеопазването. Фондация „Състрадание Алцхаймер” отново припомни заложените принципи в Декларация 80, внесена в Европейския парламент, в която страните членки се призовават да припознаят болестта на Алцхаймер като приоритет на европейското здравеопазване.

Read More »

Новини

Конфедерация „Защита на здравето” обединява пациентските организации в България. С писмо до Министерство на здравеопазването, с вх.номер 63-00-7/ 29.01.10., Конфедерацията подкрепи искането на Гражданско сдружение Алцхаймер България за реинбурсиране на лекарствата за домашно лечение на болните с Алцхаймер.

Read More »

Новини

Среща на тема „Преструктуриране на болничните заведения в страната“ Ирина Илиева, в качеството си на изпълнителен секретар на Гражданско сдружение Алцхаймер България, участва на 24 януари 2010 г. в инициираната среща от Конфедерация ”Защита на здравето” /КЗЗ/, с политическия кабинет на Министерство на здравето. На срещата присъстваха 28-те регионални представители на КЗЗ и Министъра на […]

Read More »

Новини

Писмо до Министъра ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ АЛЦХАЙМЕР БЪЛГАРИЯ Изх. No 006/ 25.01.2010г. ДО Д-Р БОЖИДАР НAНЕВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Копие: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КПЛС Относно: Реинбурсирането на лекарствата за домашно лечение на лицата с болест на Алцхаймер и сходни заболявания. Уважаеми г-н Министър, Позволете ми от името на членовете на Гражданско сдружение Алцхаймер България писмено да изразя […]

Read More »

Новини

Живот с болен от Алцхаймер Повечето хора с деменция имат крехка самооценка. Затова е особено важно хората да продължават да се отнасят към тях с уважение, колкото и да е напреднала деменцията… още

Read More »

Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер 2009


Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер
plus.bg | 17.09.2009

Според официалната статистика, страдащите от Алцхаймер в България са 50 000 души. През следващите 3-5 години от заболяването ще пострадат още толкова. В момента България е единствената държава в Европейския съюз, която не реимбурсира медикаментите за лечението на болестта. Покриването на лекарствата за хората със заболяването е от изключителна важност, заради нарастващата му социална значимост.

Read More »

Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер

Отбелязваме Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер Аз жената | 17.09.2009 Днес в Пресклуб БТА се състоя пресконференция на тема: Отбелязване на Световния ден за борба с болестта на Алцхаймер… още Световен ден за борба с болестта на Алцхаймер plus.bg | 17.09.2009 Според официалната статистика, страдащите от Алцхаймер в България са 50 000 […]

Read More »