Участие в конференция

На 18 февруари тази година сдружение Алцхаймер България взе участие в 12-тата панелинска конференция за болестта на Алцхаймер и 4-та Средиземноморска конференция за невродегенеративните заболявания, чиято цел е да представи най-съвременните научни изследвания в областта на диагностиката, превенцията и стратегиите за ефективно лечение на деменциите.


Една от доброволките на организацията, Ангелина Кънчева, разказа за въвеждането на проекта e-LILY в България, който цели да подобри електронната здравна грамотност на болногледачите на хора, засегнати от деменцията, като осигури информационни сесии и курс за електронно обучение в страни с нисък процент на използване на интернет технологиите от възрастното население (в това число Гърция, Кипър, България, Италия и Полша).

Повече информация за проекта може да бъде намерена на https://alzheimer-bg.org/novini/e-lily/.
По време на презентацията беше подчертана острата нужда от подобрение и трансформация на системите на здравеопазване и социални грижи в България, и по-специално необходимостта от разработване, внедряване и разпространение на иновативни дигитални технологии. Активното участие на българското правителство ще бъде решаващо в този процес.


Приоритет по време на корона вирус пандемията е също така да се обучат здравните специалисти, хората на възраст над 65, както и болногледачите на засегнатите от деменция, относно ползите от използването на дигитални инструменти и интернет при вземането на решения касаещи здравето. Проектът е-LILY адресира този проблем и нашето сдружение ще продължи да подкрепя неговото разпространение. 
От името на цялото сдружение, бихме искали да благодарим на организаторите на конференцията за поканата. С нетърпение очакваме и нови бъдещи проекти!