Събития за разпространение на проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“

През месец юни се проведоха две събития за разпространение на информация на европейско и на национално ниво по проекта „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA).

Първото от тях се проведе на 12-ти юни в Брюксел по време на годишната конференцията на AGE Platform Europe. Калина Екова, координатор на ГС „Алцхаймер – България“, представи проекта по време на панелна дискусия заедно с представители на ООН и на европейски институции. Тя постави фокуса върху преживяванията на възрастните хора, свързани с възрастова дискриминация. Участниците в конференцията получиха възможност да пробват интерактивната игра, създадена по време на проекта.

Второто събитие се проведе в София на 21-ви юни. Присъстваха национални организации и фирми в здравната и социалната сфера. Сдружението представи основните резултати от проекта и организира дискусия относно Националната стратегия за активен живот на възрастите хора 2019 – 2030. Бяха обсъдени силните и слабите страни на документа и присъстващите изказаха готовност да сътрудничат за подобряването ѝ.

По време на проекта бяха създадени четири продукта:

  • Сборник „В отговор на възрастовата дискриминация“;
  • Играта SAA;
  • Инструментариум за обучители;
  • Препоръки към политиците.

Те са създадени с цел да повишат осведомеността в областта на възрастовата дискриминация и да предоставят на обучителите инструменти за представяне на темата. Освен това играта SAA дава възможност за самостоятелно обучение. Допълнително, препоръките към политиците предлагат добри практики от цяла Европа, свързани с политики и инициативи за справяне с възрастовата дискриминация.

Всички продукти можете да намерите на сайта на проекта: https://saa-game.eu/

Те ще бъдат качени и на сайта на сдружението в секция „Печатни издания“.

Разберете собственото си отношение към възрастта чрез играта на SAA: https://shine2.eu/Games/saa/