Столична община подготвя програма за ползване на GPS устройства за хора с деменция

ГС „Алцхаймер – България“ и фондация „Състрадание Алцхаймер“ се включиха в брифинг на СОС относно предложение за общинска програма за ползване на GPS устройства за хора с деменция.

Програмата ще даде възможност общината да предоставя проследяващи смарт устройства (смарт часовник с осигурена SIM карта за две години или друго проследяващо устройство) , за да се ограничи опасността от изгубване на хора, страдащи от деменция. Тази инициатива е почерпена от добрите практики в Европа. Целите на проекта са:

– да се осигури подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция, както и техните близки;

– да се повиши осведомеността относно проблемите на хората с деменция;

– да се обхванат и лица в преддементно състояние;

– да се акцентира върху превенцията и ранното диагностициране.

Ще бъдат предоставени 30 000 лв. от общинските средства за закупуване на около 250 устройства (според цената). Могат да кандидатстват хора, отговарящи на следните условия:

  • Имат медицинска експертиза (стандартен тест, който може да се проведе от невролог и невропсихолог);
  • Регистриран постоянен или настоящ адрес на територията на Столична община;
  • Непрекъснати здравноосигурителни права.

Документите могат да се подават както от лицето с деменция, така и от член на домакинството. Ще има комисия, която да одобрява кандидатурите.

Спомена се също и нуждата от ранно диагностициране, национален план за деменциите и нарастващият проблем, изискващ търсене на решения. Изпълнителният ни секретар, Ирина Илиева, сподели и за нуждата от наличие на дневни центрове във всяка община.

Повече информация за програмата и за ползването на устройствата може да намерите ТУК.