Среща между ГС „Алцхаймер-България”, фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Агенцията за качеството на социалните услуги

На 9 април 2021г. се проведе среща между ГС „Алцхаймер България“, фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Агенцията за качеството на социалните услуги, с цел да се представят добри практики за подобряване на живота на хората, засегнати от болестта на Алцхаймер и другите видове деменция, в частност – концепцията за създаване на специализиран дневен център и осигуряване на социални терапевтични услуги.

Сдружението и фондацията представиха информационни материали и доклад върху добрите практики, с които Агенцията ще се запознае и ще прецени дали може да приложи при изработването на Наредбата за качеството на стандартите на социални услуги.

Беше обсъден проблемът относно ограничените възможности за поставяне на диагноза и ТЕЛК решение на хората, болни от болестта на Алцхаймер и другите видове деменция, което пък ограничава възможностите на пациентите да се възползват от поддържащи социални услуги като дневна грижа, рехабилитация и др. По този въпрос се разгледа възможността за изменения в закона, които да осигурят дементноболните да ползват подобни социални услуги с издаване на документ от друг колегиален медицински орган, различен от ТЕЛК комисията.

Друг належащ проблем, който се представи пред АКСУ, е необходимостта от общ регистър в страната на хората, болни от болестта на Алцхаймер и другите видове деменция.

Установи се общото заключение, че за подобряване на качеството на живот на хората, засегнати от болестта на Алцхаймер и другите видове деменция, са необходими от една страна съвместна работа между неправителствените организации, професионални организации на общопрактикуащите лекари, на невролози, на психиатри, на дементолози и държавните институции като Министерството на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за качество на услугите и от друга – законодателни промени.