Работата на ГС „Алцхаймер България“ е спомената в Наръчника на СЗО

За да се справи с деменцията като глобално предизвикателство, 70-та Световна здравна асамблея прие „Глобалният план за действие в здравната сфера относно обществения отговор срещу деменцията 2017-2025“ през май 2017 г. Планът за действие представлява международен ангажимент за подобряване на живота на хората с деменция, техните болногледачи и семейства. Той включва седем области на действие:

  • деменцията като приоритет на общественото здраве;
  • oсъзнаване и приятелско отношение към деменцията;
  • намаляване на риска от деменция;
  • лечение, грижи и подкрепа на засегнатите от различни видове деменция;
  • подкрепа на болногледачи;
  • информационни системи за деменция;
  • изследвания и иновации в областта на деменцията.

Областта на действие, фокусирана върху осъзнатостта, толерантността и дружелюбността към засегнатите от деменция специално има за цел да подобри разбирането на широката общественост за състоянието и да създаде общности, където хората с деменция могат да живеят безопасно, значимо и достойно.

В тази връзка, Световната здравна организация (СЗО) разработи наръчник на име „Към общество, приобщаващо деменцията: инструментариум на СЗО за инициативи, благоприятстващи деменцията“, за да подкрепи индивиди, общности и държави в овластяването на хората с деменция. Горди сме да споделим, че работата на гражданско сдружение „Алцхаймер България“ е спомената в наръчника като успешен пример, който илюстрира как визията за приобщаване на засегнатите от деменция може да се осъществи в конкретни фокус области. Ние се стремим да повишаваме осведомеността на широката общественост относно деменцията чрез сътрудничество с голям спектър от заинтересовани страни от различни области и диалог с разнообразни аудитории. Наръчникът описва как успешно повишаваме информираността относно деменцията чрез:

  1. организиране на информационни сесии в университети;
  2. разработване на програми за обучение на доброволци, които да посещават възрастни хора с деменция в старчески домове;
  3. осъществяване на съвместни проекти с водещи компании в България, като например „Hewlett Packard Enterprise (HPE)“ и неправителствени организации като „5kmrun“, с чиято помощ организирахме благотворителни мини маратони, посветени на превенцията на деменцията в последните години.

Насочвайки се към конкретни фокус области и аудитории, ние можем ефективно да представим проблема деменция и стигнем до значителен брой целеви групи.

Наръчникът дава примери и за други успешни инициативи, благоприятстващи хората с деменция и приобщаването им в страни с различен стандарт на живот. Някои интересни примери включват продажба на гривни и изграждане на информационни щандове в търговски центрове на „Организацията за деменция и Алцхаймер Кения“; група за фитнес, където хората с деменция, придружени от членове на семействата си, се срещат седмично, за да спортуват и споделят опит на „Federazione Alzheimer Italia“ (Италия); създаване на програма „Приятелски места за деменция“ на „Spominčica – Алцхаймер Словения“, която е национална програма за повишаване на осведомеността относно деменцията, свързваща организации на доставчици на услуги в мрежа от информационни точки на местно ниво, като магазини, библиотеки, аптеки, здравни центрове; и дори подготвяне на удобна за потребителите програма, която да помогне на хора, живеещи с деменция, да упражняват правото си на глас от „Алцхаймер Нидерландия“.

Подходът на наръчника е ориентиран изцяло към правата на личността и се основава на международно приети договори като Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Той може лесно и ефективно да се прилага от различни общности по целия свят с цел повишаване на информираността относно деменцията и подобряване качеството на живот на засегнатите от болестта. Щастливи и горди сме, че сме посочени като водещ пример от България в този наръчник и ще продължаваме да споделяме опита и знанията си в бъдещи проекти и инициативи!