Професорът по психология от Американския университет в България Феликс Диаз ще сътрудничи с ГС „Алцхаймер България“

На 19-ти февруари ГС „Алцхаймер България“ проведе среща с испанския професор по психология от Американския университет в България Феликс Диаз. На нея се обсъдиха възможностите за съвместна работа между сдружението и Факултетът по философия и психология на Американския университет, в който професорът преподава.

Сътрудничеството на ГС „Алцхаймер България“  с Факултета по философия и психология на Американския университет ще допринесе за повишаване на осведомеността за нуждите на семействата, засегнати от болестта на Алцхаймер и дргуите форми на деменция, като се ползват инструменти за оценяване на когнитивните, лингвистичните и комуникационните компетенции на хората, болни от болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция. Това ще разшири уменията на професионалистите и болногледачите за по-ефективна и качествена грижа.

Съвместната работа с професор Диаз ще включва изработване на обучителни уъркшопи с професионалисти за прилагане на техниките за оценяване и осъществяване на проучвания за ситуацията в България. Осъществяването на тези проекти се очаква да се случи през лятото. Освен това се планира организиране на начини за включване на студентите от университета, следващи в направление „Психология“, в стажове и проучващи проекти, които да подпомогнат работата на сдружението.

Феликс Диаз е професор по психология от Американския университет в България, където работи от 2018 година. Последните 20 години той се включва активно при преподаване и проучвания, свързани с оценяване и намеса при езикови и комуникационни проблеми, участвайки в академични проекти в Испания, Гърция и България. В резултат на работата си, той наскоро разви Протокол за прагматично оценяване (2015 година) в сътрудничество с други испански експерти. Освен това през 2020 година той публикува наръчник с техники за качествено оценяване на речеви и езикови терапии.

ГС „Алцхаймер България“ благодари на професор Феликс Диаз за безкористната му готовност да съдейства в задълбочаването на проучванията върху болестта на Алцхаймер и другите форми на деменция и върху ситуацията в България, както и в повишаването на осведомеността особено сред бъдещите професионалисти в социалните сфери.