Проектът SAA е към своя край


Проектът по програмата „Еразъм+“ „С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA), поддържайки практическия подход в борбата с възрастовата дискриминация, работи върху сборник, основан на личния опит на възрастните хора, и разработи стратегии и онлайн игра за повишаване на осведомеността относно възрастовата дискриминация. ГС „Алцхаймер – България“ разработи препоръки към политиците, с което да се осигури устойчивост на резултатите.

В края на пътуването си проектът приканва заинтересованите страни (публични органи, преподаватели, организации на гражданското общество, политици и др.) да изпробват и изиграят неговата онлайн образователна игра за противодействие на възрастовата дискриминация и да приемат неговите политически препоръки за справяне с възрастовата дискриминация на национално, европейско и международно равнище. Тя ще бъде достъпна на сайта на SAA: https://saa-game.eu/


Написвайки следващата глава за равенството на възрастта в ЕС, работеща срещу възрастовата дискриминация и за европейска стратегия за равенство на възрастта, партньорът на SAA AGE Platform Europe организира своята годишна конференция веднага след изборите за Европейски парламент през 2024 г., за да потвърди ангажимента си за общество за всички възрасти към обновената европейска институционална архитектура. Политиците трябва да засилят действията си, за да осигурят равно третиране в напреднала възраст, а AGE Platform Europe се обединява със SAA, за да сподели резултатите от проекта, играта на SAA и политическите препоръки, за да засили политическия консенсус за равенство между възрастните хора и срещу възрастовата дискриминация.

На конференцията в Брюксел „Писане на следващата глава на възрастово равенство в ЕС“ резултатите от проекта ще представи Калина Екова от ГС „Алцхаймер – България“.

Резултатите ще бъдат представени и в България на 21-ви юни. За повече информация следете страниците ни.

Възрастовата дискриминация продължава да бъде широко разпространена форма на неравенство в ЕС, като над 45% от хора я възприемат като широко разпространена в съответните страни (Евробарометър за дискриминацията в ЕС, 2023 г.). В световен мащаб един на всеки двама души се придържа към дискриминационно виждане към по-възрастните хора (Глобален доклад за възрастовата дискриминация, 2021 г.). Тази форма на дискриминация е особено социално приета, но неадекватно защитена от правните рамки поради непоследователност в тълкуването на клаузите за освобождаване в рамките на съществуващите и предложените от ЕС недискриминационни
закони. Възрастовата дискриминация се утвърждава допълнително чрез различни национални, европейски и международни закони, съдебна практика, политики и практики, които засилват предразсъдъците и увековечават унизителните нагласи, и ограничават възможностите за пълноценно участие на по-възрастните хора в обществото.