Проведе се семинар в Гоце Делчев за подобряване качеството на живот, когнитивното функциониране и комуникацията на хора с деменция

От 24-ти до 26-ти август се проведе третият семинар, организиран от ГС „Алцхаймер България“ в гр.  Гоце Делчев с любезното съдействие на общината и в сътрудничество с професор Феликс Диаз, преподавател по психология в Американския университет в България. Професорът е с богат опит в разработването на системи за оценка на комуникацията и адаптиране на мрежи за подкрепа и повишаване качеството на живот на хора с увреждания. Семинарът представлява въведение в различни съвременни системи за интервенция с цел подпомагане на хората с деменция и техните семейства в ежедневието им.

На събитието в Гоце Делчев присъстваха 17 души – социални работници, психолози, трудотерапевти и рехабилитатори, които работят в двата центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция, които са на територията на града. Срещата беше открита от Саид Иброш, заместник-кмета на общината.

По време на семинара се проведе дискусия, на която се обсъдиха проблемите и нуждите при грижата за хора с деменция в центровете за настаняване – нуждата от повече социални контакти, както и необходимостта от подкрепа от страна на роднините към болните, които често биват оставяни изцяло в ръцете на персонала в центровете.

Семинарът завърши с положителни емоции, участниците успяха да обменят опит помежду си сред приятелската атмосфера и получиха сертификати.

Обучението се осъществява с финансовата подкрепа на Open Society University Network. Благодарение на получено дарение от Telus International Europe всички участници получиха тениски с логото на глобалната инициатива „Приятели на деменцията“.