Проведен беше уъркшоп „Организиране на достъпни събития“ на AccessibleEU

На 29.11.2023 г. проект AccessibleEU събра близо 100 съмишленици, отдадени на търсенето на знания и опит, чрез които да се организират достъпни събития, посрещащи своите гости с отворени врати!

Уъркшопът за взаимно учене „Организиране на достъпни събития“ привлече специалисти от различни сектори, членове на организации, застъпници и самозастъпници, които дискутираха установените потребности от промяна на средата ни, както и положените до този момент усилия.

Вдъхновяващи истории представиха Катрин Витали – журналист от Програма „Христо Ботев“
на БНР, Слав Петков и спортисти от ФАФА, Наталия Фенерска от сдружение „Първи юни“,
Вяра Ганчева от форум за устойчиво развитие „Фокус“, както и Калина Екова и Женя Милушева от
сдружение „Алцхаймер – България“. PR експертът Мария Василева представи филма „20%
шанс“, посветен на уникалната история на един млад фотограф с мечти. Стели Петева, национален експерт по проект AccessibleEU, представи развитието на проекта до края на първата му година, продуктите му, както и добрите европейски и български практики за организиране на достъпни събития за всички.

Благодарим на партньорите от гражданските организации, МТСП, АСП, АКСУ, АЗ, КЗД,
Столична община, общински администрации в страната, БАН, университетите, бизнеса и
хората с кауза!

Международният проект AccessibleEU – Европейски ресурсен център за достъпност е финансиран
от Европейската комисия и се изпълнява с участието на всички държави членки на ЕС.
Представител на България по проекта е Институтът за социални услуги в общността.