Откриване на фотографската изложба „Ленадия“

ГС „Алцхаймер – България“ ще присъства на откриването на дебютната фотографска изложба „Ленадия“ на Никола Съев. Събитието ще се състои на 19-ти май от 19:00ч. в BECA Before Creating Academу на бул. Васил Левски 57. Заповядайте и Вие!

Изложбата ще бъде представена от 19-ти май до 30-ти юни 2023 година. Повече за нея може да научите в събитието във Фейсбук.

За идеята на изложбата:

„Спомени и същности свличат се от мене като дрипи. Трудно откроявам значителното в този променен и чужд свят. Знам какво желая да изрека, но сух вятър краде думите ми. Отнася ги сред гъстия сумрак и оставам погълната от хлад и безпорядък. Полята са на тичащите стада, реките – на пасажите, а небесата принадлежат на птиците. За мен няма отредено, не виждам моето обитание. Спомените ми – разхвърляни като семена – зрънца в пръстта. Затова стоя боса, вкопчила пети и пръсти в попиляното от мен. Сред непознати долини и образи, губя се в тишината на съзнанието.“

Ленадия е името на моята майка. Тя страда от заболяването деменция и през последните години същността ѝ избледнява прогресивно. Деменцията (от латински: Dementia – „без ум“) е неврологично заболяване, което се характеризира с безвъзвратната загуба на мозъчни клетки, което води до влошаване на умствените способности. Тя е спокойна болест, от която съзнанието гасне и утихва с времето. Човек се отдалечава от обществото и бавно се изолира в свой собствен свят. А майка ми определено беше най-светската и общителна личност в нашето семейство. Всички я познаваха и тя познаваше мнозина. Днес комуникацията ѝ е основно битова и единствено с най-близките. Но дори ние сме замъглени в нейното съзнание. Не познава борбите ни, нито нашето развитие.

Идеята на проекта е да представи портрет на нейния вътрешен свят чрез езика на фотографията. Той е самотен, объркан, мъглив, несигурен и често пъти свързан с неразбиране от обществото. Симптомите на болестта постепенно разрушават битието ѝ, но срещу този прилив няма вълнолом, който да удържи. Рано или късно стената ще поддаде. Това е причината да създам този фотографски разказ и да запазя спомена за нейната истинска същност.

Отвъд личната мотивация зад проекта, изложбата „ЛЕНАДИЯ“ има за цел да провокира интереса на зрителя относно значимостта на проблемите, свързани с болестта на деменцията чрез деликатен визуален подход. Тази серия ще открехне вратичка към бита, емоциите и душата на тези хора, които често пъти са неразбрани и отхвърлени от околния свят. И нека бъде не просто вглеждане, а поглед навътре. Нашето общество има нужда от това своеобразно доближаване до света на хората с боледуващо съзнание и техните семейства. Фотографското изкуство е моят начин да разкажа, колко крехки и уязвими са те и как пътят към тях се крие в търпението и разбирането.