Нов сборник за грижа: „Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм“

През 2021 година излезе от печат сборникът „Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм“, съставен от Стоян Ставру и Теодора Карамелска.

Сборникът включва 17 текста, които разглеждат грижата от различни перспективи и проследяват измеренията на нейната еволюция в съвременното българско общество. Текстовете са подредени в пет раздела и предлагат трансдисциплинарен подход към проблемите, свързани с увреждането и старостта.

„На страниците на книгата болестта и близките се срещат с интервютата и институциите, а здравословният начин на живот си партнира с деменцията като главни герои в един свят, наситен с научни „разкази“.“

Може да намерите повече информация за книгата и да я изтеглите oт ТУК