Немедикаментозни терапии за поддържане когнитивните способности на хората, засегнати от деменцията

През 2024 година стартира проектът Немедикаментозни терапии за поддържане когнитивните способности на хората, засегнати от деменцията. Той е финансиран от Фондация „Обществен борд на TELUS International в България” и е на стойност от 14 957 лв. Неговата цел е да се дадат знания, умения и практически опит на 20 студенти от София и Плевен, които са избрали да се квалифицират в сферите на психологията, социалната дейност и здравеопазването. Бе даден старт на информационните сесии в София и Плевен.

През април и май, студентите ще преминат през специализирани обучения, ръководени от екипа на ГС „Алцхаймер – България“. До месец октомври  е осигурена възможност на участниците да приложат получените знания в резидентни услуги за хора с деменция, както и да са в помощ на подбрани семейства, които се грижат за близките си. Проектът осигурява адаптирани занимания  на 80 човека с деменция.  Дейностите ще подпомогнат и подържаното на когнитивните им способности и емоционално благосъстояние.