На 23-ти септември бе проведена заключителна среща по проекта за Концепцията за специализиран дневен център и други свързани услуги за хора с деменция

На 23-ти септември бе организирано последното събитие по проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция” в партньорство между ГС „Алцхаймер – България“ и фондация „Състрадание Алцхаймер”. На него присъстваха представители от: Министерството на труда и социалната политика, Световната здравна организация, Агенцията за социално подпомагане, както и директор на дом за възрастни и представител на семействата, грижещи се за човек с деменция.

На заключителната среща се представиха продуктите от проекта (Концепция за специализиран дневен център и Доклад с добри практики) и резултатите от работните срещи и семинарите, проведени в различни градове и с представители на различни институции. По време на тези събития бяха проведени дискусии, на които се обособиха основни проблеми, свързани с налагането на Концепцията и Доклада в България. Тези проблеми бяха споделени по време на заключителната среща и бяха обсъдени отново. Това са: проблемът със стигмата в обществото, нуждата от национална стратегия, липсата на статистика, необходимостта от ранна диагностика.

Една от главните пречки за хората, нуждаещи се от услугите на дневния център, е необходимостта да имат ТЕЛК решение. Изглежда обаче, че този въпрос е спорен и различните институции имат различно тълкуване на този закон. Следователно, е необходимо да се продължи обсъждането му, за да се достигне до яснота и конкретизация.

От ГС „Алцхаймер – България“ ще продължим да повишаваме осведомеността относно възможностите за подобряване на качеството на услугите в домовете и да се застъпваме за правата на хората с деменция. Проектът е една от крачките към поставяне на проблемите на хората, засегнати от деменцията, на всички инстуционални нива и търсене на устойчиви решения.