Завърши проектът „Солидарност между поколенията“ по програма Европейски корпус за солидарност

В края на месец септември завърши проектът „Солидарност между поколенията“ по програмата на Европейския корпус за солидарност. Програмата даде възможност на двама доброволци да се включат в работата на сдружението и да съдействат за изпълнението на различни задачи. От своя страна, сдружението им предложи интересни познания и опит.

Доброволците се присъединиха към ГС „Алцхаймер – България“ за една година, през която присъстваха на различни събития, срещи и мероприятия като:

  • Да надбягаме деменцията заедно
  • Застъпническа кампания – семинари за нуждата от по-добри услуги за хора с деменция, създаване на дневни центрове
  • Обучителни семинари – как да общуваме с хора с деменция
  • Онлайн обучения на Проф. Лияна Апостолова – съвети и добри практики при взаимодействие с болни, методи на лечение
  • Международни срещи
  • Застъпнически срещи с институции

Те подпомогнаха сдружението и в други дейности, свързани с преводи от английски на български език и обратно, създаване на текстове и статии, разработка на социален профил в социален сайт, заснемане на събития, помощ с техника, подготовка на презентации и т.н. Двете доброволки успяха да напишат и спечелят два малки проекта по време на службата си – проекта „Дигитален внук“ (по идея и със съдействие на доброволка на сдружението от АУБГ) и проекта „Кучешки приятели на деменцията“.

В края на проекта „Солидарност между поколенията“ ГС „Алцхаймер – България“ организира тържествено връчване на сертификатите Youthpass, които доброволците трябва да получат по регламент. На събитието присъстваха и други представители и доброволци от организацията и заедно обсъдиха следващите стъпки на двете доброволки. Те пожелаха да останат в екипа на сдружението и ще продължат дейността си в него.

Проектът завърши успешно и с удовлетвореност и от страна на сдружението, и от страна на доброволците.

Ще продължим да работим по програмата на Европейския корпус за солидарност и с нетърпение очакваме да поканим още доброволци! Присъединете се към нас, за да се справим с деменцията заедно!

Може да прочетете повече за двете доброволки, преживяването им като част от ГС „Алцхаймер – България“ и бъдещите им планове на следните два линка: Полина – ТУК; Калина – ТУК

„Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.“