Завърши проектът „Дигитален внук“

На 15-ти ноември завършиха дейностите по проекта „Дигитален внук“, финансиран по програма „Социални иновации“ на Столична община, който представлява създаването на наръчник в помощ на хората над 60-годишна възраст за ползване на дигитални инструменти за контакт (Скайп, Вайбър, Зуум и Уатсап). Целта на проекта беше освен да облекчи социалната изолация на възрастните хора, като им даде алтернативен начин за общуване по време на пандемия, също и да се направи мост между поколенията, с който да се създаде солидарност и подкрепа между тях, като наръчникът беше написан от трима млади доброволци от сдружението.

Проектът бе с продължителност 8 месеца, през които младите доброволци работиха съвместно със супервайзър, който им даваше насоки и координираше дейностите. Една от дейностите включваше тестване на наръчника от възрастни хора над 65-годишна възраст, които дадоха обратна връзка, и помагалото бе редактирано според техните препоръки, за да бъде по-ефективно и четимо.

Наръчникът се състои от четири основни раздела, които включват инструкции за работа със Skype, Viber, WhatsApp и Zoom. Те включват насоки относно това как да се инсталират приложенията, как да се ползват и как хората да се свържат с близките и приятелите си.  Освен тях се дават и инструкции как да се влезе в интернет чрез телефон или компютър, как да се инсталират и деинсталират приложенията. Предложените указания са за операционни системи Windows и Android.

Проектът е още една крачка към създаване на Приятелски настроено към деменцията общество!

Наръчника може да изтеглите от ТУК

Благодарим на Столична община за възможността да реализираме проекта „Дигитален внук“.