Европейските здравни НПО-та няма да получават оперативни субсидии според приетия Работен план по програма EU4Health за 2021-2022 година

По време на една от най-големите здравни кризи Европейската комисия прие Работен план за новата EU4Health програма, който не взема предвид ключовите дейности на европейските здравни НПО-та.

На 25 юни 2021 година Алцхаймер Европа реши да подкрепи молбата на европейските здравни НПО-та, искащи от Европейската комисия да върне оперативните субсидии в EU4Health програмата, за да се подпомогнат основните дейности на европейските НПО-та, като повишаване на капацитета им, обучения, работа в мрежи и обмяна на добри практики между националните сдружения и организации.

Молбата беше оформена в отговор на скорошната публикация на Европейската комисия на Годишната работна програма на EU4Health за 2021-2022 година. Въпреки че Алцхаймер Европа и другите организации подкрепят амбициозния бюджет от 312 милиона евро за предварителна подготовка при кризи, превенция на болести, здравни системи и здравна работна ръка и дигитализация, те са огорчени от решението да не се продължат оперативните субсидии на европейските здравни НПО-та, което е взето едностранно от Комисията, независимо, че Европейският парламент и Министерският съвет открито са включили в програмата EU4Health тези субсидии по време на законодателния процес при приемане на програмата.

В отворено писмо до комисаря Кириакиди на 2-ри юни 56 членове на Европейския парламент признаха важната роля на гражданските сдружения и организации, които подкрепят глобалното здраве, като призоваха Европейската комисия да преразгледа позицията си. На Общо събрание на Съюза за европейско публично здраве през 2020 година самата Кириакиди подчерта значението на европейските здравни НПО-та.

Въпреки тази политическа подкрепа и въпреки че оперативните субсидии не са спрени в други политически области на Европейската комисия като премахването на дискриминацията, хора с увреждания, младежи, стареене и околна среда, Работният план на програмата EU4Health премахва ключов механизъм за подпомагане на здравните НПО-та и с това рискува да подцени значимата работа на европейските организации в областта на публичното здраве.

Становището на Жан Жорж, изпълнителен директор на Алцхаймер Европа, по темата е:

„Във време, когато здравната програма има най-амбициозния до този момент бюджет и когато здравните НПО-та са силно засегнати от пандемията, изглежда немислимо, че Европейската комисия е избрала този момент, за да прекрати едностранно оперативния субсидиен механизъм на европейските здравни НПО-та. Надяваме се, че Комисията ще преразгледа възможно най-скоро тази позиция, тъй като тя застрашава съществуването и устойчивостта на ключови европейски организации и техните съществено важни дейности.“