ГС „Алцхаймер – България“ участва в събития на Американския университет в България

През последните месеци ГС „Алцхаймер – България“ се включи в две събития на Американския университет в България – Форум на гражданското общество и състезание по социално предприемачество. Те се проведоха на 16-ти ноември 2022 година и между 17-ти и 19-ти февруари 2023 година.

Във Форума на гражданското общество се включи доброволец от сдружението, Виктория Иванова, която учи психология в АУБГ. Тя представи пред своите състуденти работата и целите на сдружението и промотира социалната кауза сред младежите.

На състезанието за социално предприемачество “Станция инициатива” на Клуба за по-добро общество към Американския университет в България присъства Ирина Илиева, изпълнителният секретар на сдружението.

Поколение Z (младежите между 17 и 24 години) в 14 отбора решаваха реални социални казуси, предоставени от най-големите и влиятелни  НПО организации в България. Отборът на Никола работи върху казуса, предоставен от гражданско сдружение „Алцхаймер – България“, свързан с дискриминационното отношение към здравословните проблеми на възрастните хора. С помощта на ментори младите хора предложиха иновативни решения в духа на социалното предприемачество.

„В тези 3 дни младежкият дух се срещна с опита и резултатите бяха вдъхновяващи.“ – Ирина Илиева