ГС „Алцхаймер- България“ стартира нова група за взаимопомощ за близки на болни от деменция

ГС „Алцхаймер – България“ стартира нова група за взаимопомощ за всички близки на хора, болни от Алцхаймер и други видове деменция. Групата дава възможност на семейства, докоснати от проблема, да споделят преживяванията си, свързани с грижата за болните, да черпят актуална информация, да получават и дават подкрепа.

В групата за взаимопомощ ще се събираме един път месечно, като всеки път ще се разглеждат и дискутират различни теми, предварително планирани и съобразени с нуждите на сформираната група.

Срещите се организират и провеждат в защитена среда и спокойна атмосфера, която гарантира конфиденциалността на присъстващите и споделената информация.

Групата е безплатна за участниците, благодарение на дарение, направено от член на ГС „Алцхаймер -България“.

Групата може да осигури участието на ограничен брой участници, затова е необходима предварителна заявка по имейл (office@alzheimer-bg.org) или телефон (+ 359 898 444 027).

Първата среща ще се проведе на 14.05.2022, събота от 18:00 ч. на ул. Цар Симеон 37, в офиса в надпартерния етаж на сградата на ъгъла на ул. Будапеща и ул. Цар Симеон 37.

Заповядайте!