ГС „Алцхаймер – България“ се включи в 32-рата конференция на Алцхаймер Европа

ГС “Алцхаймер – България” се включи в  32-рата конференция на Алцхаймер Европа, която се проведе хибридно от 17-ти до 19-ти октомври в Букурещ и онлайн и на която присъстваха 544 участници от 42 държави. В програмата бяха включени над 250 презентатори, които споделиха своите изследвания, знания и опит.

По време на конференцията се обсъждаха проблеми, свързани със статистически очаквания нарастващ брой на хората, диагностицирани с Болестта на Алцхаймер, в следващите десетилетия и бягащите от войната хора със съответното заболяване, нуждаещи се от грижи. Също така се наблегна на ограничената способност в някои европейски държави да се предостави добър стандарт за грижи поради липсата на обществена осведоменост за деменцията, миграцията на квалифицирани здравни работници навън, недостатъчните познания и сътрудничество между професионалните групи и отслабващата традиционна семейна подкрепа.

Една от другите главни теми беше освен разработване на добри грижи за хората с деменция, разработването на планове за първична превенция на заболяването, с цел да се намали очаваният нарастващ брой на заболелите. Заедно с това се отбеляза, че пациентите все повече искат информация, така че лекарите се нуждаят от инструменти и обучение, които да ги подпомогнат в информирането за риска от заболяването.

ГС „Алцхаймер – България“ представи два от своите проекти по време на онлайн модула “Виртуални устни презентации”- “3d4elderly“ и „Smart Against Ageism“.

Петя Николова, член на сдружението, презентира проекта „3D4elderly – създаване на нови инструменти за грижа“, като насочи вниманието към полезното внедряване на съвременни технологични инструменти в процеса на грижите за хора с деменция. Проектът се фокусира върху стимулиране на когнитивните способности на хората с деменция чрез игри за моделиране и подобряване на паметта.

Презентация подготви и Калина Екова, която насочи вниманието към друг проект по Еразъм+, по който сдружението работи – „Smart Against Agesim” – игра за повишаване на осведомеността относно остаряването“.  SAA има за цел да разработи образователна игра, която те “поставя в обувките” на възрастен човек, с цел развитие на недискриминационно към възрастните хора общество.

По време на конференцията се организира и Общо събрание, на което присъства изпълнителният директор на ГС “Алцхаймер – България”– Ирина Илиева. По време на него се проведе дискусия на тема: „Преосмисляне на деменцията като приоритет в областта на грижите, политиката и научните изследвания“.