ГС „Алцхаймер – България“ работи активно по проекта DementiaCare

През ноември 2021 година ГС „Алцхаймер – България“ започна работа по проекта DemetiaCare. Той е финансиран по програмата Еразъм + и се осъществява в партньорство с Турция, Италия, Словения, Великобритания, Испания и Португалия. Продължителността е 2 години. Целта му е да се фокусира върху използването на нефармакологични стратегии, в частност арт терапия, която се разпознава като подходяща техника за намаляване на депресивните и поведенчески симптоми в клиничната картина, както и за цялостно подобряване на качеството на живот на пациентите с деменция.

DementiaCare предлага иновативен модел, тъй като включва водещи експерти в областта на невродегенеративните заболявания, в създаването на изключително специфична учебна програма, базирана на използването на арт терапия в ранните стадии на заболяването. Проектът съчетава иновацията със задоволяване на съществуващата и пренебрегваната здравна нужда.

Проектът насърчава обмена на добри практики, нови методи за разработване, предоставяне и оценка на програми и нови подходи за мултидисциплинарно обучение, способни да насърчат високи нива на преподаване и развитие на умения сред различни институции и обучетелни центрове.

Работата започна с обсъждане на концепцията на проекта и споделене на различни гледни точки и добри практики при грижата за хора с деменция. Друга съществена стъпка в изпълнението на проекта беше определянето на целевата група, участници и разработване на методология. Прегледът на литературата включва разглеждане на научни статии, книги и други източници, свързани с областта на изследване.  Подготвя се и въпросник, който ще проучи ключови области при настоящата работа на институции, работещи с възрастни с деменция. 

Проведеното проучване е сред организации и специализирани центрове за подпомагане в грижа за деменция. Това са и планираните места за прилагането на резултатите по проекта DementiaCare. След обработка на резултатите ще се определят използваните интервенции, като се анализира тяхната ефективност.

Предстои развиване на съдържание на учебната програма, като се идентифицират най-добрите практики на арт терапията за лечение на деменция според нуждите на пациента и стадия на болестта.

Повече за проекта може да научите ТУК.