ГС „Алцхаймер – България“ осъществи дейности и обмени опит с английски практик, изследовател и консултант в сферата на творческите практики

В началото на лятото ГС „Алцхаймер – България“ посрещна Ели Робинсън-Картър, с която заедно осъществиха различни дейности, свързани с повишаване на осведомеността и работа с хора с деменция.

Ели Робинсън-Картър е изследовател, консултант и практик в сферата на арт терапиите и деменцията. Тя е специалист в използването на творчески практики, с които да даде възможност на хората с деменция и на групите от различни поколения да се свържат със себе си и с другите около тях, като насърчават съпричастността, изграждат принадлежност и се противопоставят на откъсването от обществото.

Чрез прилагането на съвместен творчески подход проектите на Ели се оформят от участниците: това се отразява на разнообразието от използвани начини и форми, които проектите приемат. От фотографията, печатането, писането на писма и рисуването до създаването на обществени събития и конференции – Ели умее да създава възможност за възникване на връзка между хората чрез творческо общуване.

Настоящите длъжности на Ели включват: основател и артистичен директор на проекта „The Photobook Project“, ръководител на проекта „Creative Spaces“ в Sensory Trust, онлайн преподавател по магистърска програма „Деменция“ в университета в Хъл, асоцииран преподавател по бакалавърска програма „Илюстрация“ в университета в Плимут и съпредседател на „Only Connect!„.

По проекта “The Photobook Project” сдружението, съвместно с Ели Робинсън-Картър и “Every dog matters EU”, организира посещение в дом за възрастни “Block’s care”. Осъществи се среща между кучетата от приюта и хората от дома. Хората с деменция получиха специално пригодени за тях фотоапарати, с които имаха възможност да заснемат моментите от срещата, насочвайки обектива според собственото си възприятие. По проекта Ели Робинсън-Картър ще създаде албуми, които ще предостави на дома, за да служат за припомняне на срещата за хората с деменция.

Сдружението се свърза и с “BECA Academy”, които дадоха възможност на Ели да проведе лекция за деменцията и фотографията пред техните студенти. Тя повиши осведомеността сред младежите относно това как изкуството може да се използва в помощ на хората с деменция. Снимки от събитието може да намерите тук.

Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ бе поканено да се включи в международнaта мрежа “Only Connect!”, в която да обменя опит с организации от целия свят.

Фотографи: Ели Картър-Робинсън, „Every dog matters EU“, BECA Academy