ГС „Алцхаймер България“ и фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бяха поканени на заседаниe на Комисията по труда, социалната и демографската политика и на среща с председателя на Комисията по здравеопазването към НС

На 25-ти август ГС „Алцхаймер България“ заедно с фондация „Състрадание Алцхаймер България“ бяха поканени на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика към Народното събрание с председател Георги Гьоков, както и на 27-ми август на среща с председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание д-р Силви Петров. Причината за поканите е работата на двете организации по проект „Застъпническа кампания за предлагане, приемане и популяризиране на Концепция за специализиран Дневен център и други свързани услуги в общността за лица с Алцхаймер и други форми на деменция“.

На срещите организациите:

  • запознаха участниците с Концепцията за дневна грижа, както и с Доклада за добри практики при дневни грижи;
  • обсъдиха резултатите от проекта;
  • обобщиха основни въпроси и проблеми, обсъждани по време на работните срещи по проекта.

Представителите на двете организации запознаха народните представители и с проблемни полета около деменциите, като липсата на Национална стратегия и план за деменциите, липсата на реална статистика за хората с деменция, проблемите с ранната диагностика, липсата на специалисти в здравната и социалната сфери, проблемът с необходимостта от ТЕЛК решение при ползване на дневни грижи.

Народните представители от Комисията по труда, социалната и демографската политика и д-р Силви Петров, председателя на  Комисията по здравеопазването към Народното събрание, изказаха своята подкрепа и съчувствие към проблемите на хората, засегнати от деменциите, съгласиха се за необходимостта от мултидисциплинарен екип при грижата за хора с деменция и техните семейства, както и за нуждата от предприемане на действия за облекчаване и повишаване качеството на живот на хората, засегнати от деменция. Голяма част от тях изявиха желание да съдействат при бъдещи инициативи на двете организации, а от своя страна – сдружението и фондацията изказаха своята готовност да участват активно и да бъдат включвани в работни групи, обсъждания и при изготвяне на политики за деменцията.