ГС „Алцхаймер – България“ и проф. Диаз представиха сътрудничеството си на конференция, посветена на обществените аспекти на психичното здраве

През лятото на 2021 година ГС „Алцхаймер – България“, в сътрудничество с професор Феликс Диаз от Американския университет в България, организира семинари на тема „Подобряване качеството на живота, когнитивното функциониране и комуникацията с хора, засегнати от деменция“. Семинарите представляваха въведение в различни съвременни системи за интервенция с цел подпомагане на хората с деменция и техните семейства в ежедневието им. Обученията се осъществиха с финансовата подкрепа на Open Society University Network.

Благодарение на това сътрудничество, ГС „Алцхаймер – България“ даде възможност на две студентки от АУБГ да преминат стаж, чрез който да получат знания и опит в работата с хора с деменция и в административната работа. Допълнително, професор Диаз, заедно със сдружението, ще състави книга, на база на темите от семинарите и на изследвания по засегнатите теми.

На 18-ти юни представители от сдружението и професор Диаз представиха работата си в конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на конференцията „Обществени аспекти на психичното здраве и психичните отклонения“, организирана по проект „Психично здраве и социални неравенства“, финансиран от NSF. На нея присъстваха експерти и учени в здравната и социалната сфера и представиха различни проучвания и научни трудове.

Професор Феликс Диаз и Калина Екова, която е част от сдружението, разказаха за проблемите на хората с деменция в България (като трудното диагностициране на болестта, законовите пречки пред хората с деменция и техните близки, липсата на статистика и т.н.), както и за проведените семинари, структурата им и резултатите от тях.

ГС „Алцхаймер – България“ ще продължи да работи заедно с професор Диаз и в бъдеще, защото това ще допринесе за създаване на качествени учебни материали и програми, както и за включването на повече млади хора в каузата на сдружението.