ГС „Алцхаймер-България“ вече е член на Световния пациентски алианс (СПА)

Гражданско сдружение „Алцхаймер-България“ е прието за пълен член на Световния пациентски алианс (СПА). Организацията е създадена, за да се повиши вниманието към гласа на пациентите и за да им се осигури достъп до безопасни, качествени и здравни грижи на разумни цени. СПА работи с пациенти с различни заболявания от цял свят и има огромен спектър от познания, опит, практики, партньори и членове.

С присъединяването към още една международна мрежа, сдружението ще получава актуална информация, съвети и добри практики от цял свят, които ще разпространява сред своите членове, партньори и широка общественост с цел подобряване видимостта, превенцията и достъпа до пълноценно здравеопазване за хората с деменция.