Вторият годишен бюлетин на SAA беше издаден!

Партньорите по Smart Against Ageism подготвиха втория годишен бюлетин, който обобщава постигнатото до момента. С разум срещу възрастовата дискриминация“ (SAA) e игрален инструмент, с помощта на който се повишава осведомеността за ейджизма. Сцени от играта, разработени въз основа на препоръките, събрани посредством сборник, бяха представени на работни семинари от организациите във всички участващи страни. Ето защо, благодарение на усърдната работа, бета версията на играта по проекта SAA скоро ще бъде факт!

SAA присъства на събития в цяла Европа, включително 32-рата конференция „Алцхаймер Европа“, конференцията „Геронтологични дни 2022 г.“ и конгреса „Нека поговорим за остаряването“. Междувременно Гражданско сдружение „Алцхаймер – България“ отбеляза своята двадесета годишнина с конференция „А сега накъде? Осигуряване на грижи за застаряващото българско население“.