Алцхаймер Европа с призив за приоритетно ваксиниране срещу Covid-19 на хора с деменция и лицата, които се грижат за тях

Azheimer Europe - position regarding COVID-19

Люксембург, 7 май 2021 г. – В свое ново изявление Алцхаймер Европа отправя призив за приоритизиране на хората с деменция и лицата, които се грижат за тях, в националните стратегии за ваксинация срещу COVID-19, призовавайки правителствата да признаят непропорционалния ефект на пандемията върху тези групи.

Днес Алцхаймер Европа публикува призив хората с деменция и лицата, които се грижат за тях, да са с приоритет в продължаващите кампании за ваксинация срещу COVID-19 в цяла Европа.

В изявлението си Алцхаймер Европа отбелязва, че рискът за развитие на COVID-19 при хората с деменция е почти два пъти по-висок в сравнение с техните връстници без деменция, с висок процент на хоспитализация и риск от смъртност в рамките на шест месеца от около 20% при определени групи. Тези, които се заразяват, също са по-склонни към развитие на делириум, което може да усложни управлението на тяхното сегашно и бъдещо когнитивно здраве. В момента страните се различават значително по отношение на приоритизирането на различни групи за COVID-19 ваксинация. По-голямата част от европейските държави отдават приоритет на здравните работници от първа линия, пребиваващите в домове за дългосрочни грижи и най-възрастните в първите фази на ваксинация, както и с по-малък брой също се дава приоритет на персонала за социални грижи и професионалните болногледачи. Малък брой европейски страни, които признават деменцията сама по себе си като рискова категория за тежък COVID-19, са приоритизирали хората с деменция за ваксинация срещу COVID-19. В повечето страни обаче нито хората с деменция, нито неформалните болногледачи са определени конкретно като приоритетни групи за COVID-19 ваксинация въпреки повишения риск.

Алцхаймер Европа отбелязва неравномерното въздействие на пандемията, която хората с деменция и тези, които се грижат за тях вече са преживели, в резултат на отмяна на услуги, ограничения в дома за грижи и т.н. и съответно отправя следните три искания на европейските правителства:

  • Да се включи деменцията като рискова категория за тежък COVID-19, като се даде приоритет на хората с деменция за ваксината COVID-19, независимо от възрастта, местоживеенето или други рискови фактори за тежък COVID-19.
  • Да се даде приоритет на неформалните болногледачи за ваксината COVID-19, като се признае тяхната важност и принос по време на пандемията за грижите, подкрепата и дори оцеляването на хората с деменция, както и непряката защита, която  ваксината предоставя на хората, за които те се грижат.
  • Да са осигурени разумни решения за подкрепящи механизми при организиране и поставяне на ваксината на хора с деменция, като например възможността да се ваксинират у дома и да има подкрепа за вземане на решения, ако е необходимо.